Kulturni Centar Vršac

Promocija knjige dr Boris Stojkovski „Car Jovan Nenad“

Utorak, 28 Januar 2020 18:00

Dodatne informacije

  • Datum: Utorak, 28 Januar 2020
  • Vreme: 18:00
  • Mesto: Salon Gradske biblioteke

28. januara 2020. godine, sa početkom u 18 časova, u organizaciji Kulturnog centra Vršac, Centra za multikulturalni dijalog, Srpskog instituta Budimpešta i Gradske biblioteke u Vršcu, biće održana promocija knjige dr Borisa Stojkovskog "Car Jovan Nenad".

O knjizi:

Boris Stojkovski: Car Jovan Nenad
Izdavač: Srpski institut (Budimpešta) u saradnji sa Gradskim arhivom u Subotici i Centrom za istorijska istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Mesto: Budimpešta
Godina: 2018 (sam kraj godine)
Ova monografija vanrednog profesora novosadskog filozofskog fakulteta Borisa Stojkovskog je do sada najpotpunije i najznačajnije delo o životu i ličnosti cara Jovana Nenada i njegovog pokreta. Pokret, nastao u Južnoj Ugarskoj, pre svega među srpskim stanovništvom u predelima Banata i Bačke posle ugarske pogibije kod Mohača, kao i harizmatska i tajanstvena ličnost samozvanog cara nisu izazvali samo veliko interesovanje savremenika širom Ugarske i Evrope, nego i istraživača krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. Razumljivo je istaknuto interesovanje srpskih istoričara i političara u 20. veku koji su u caru Jovanu Nenadu i njegovom pokretu videli prve klice srpske i jugoslovenske državnosti u ovim predelima. Profesor Stojkovski je godinama tragajući za savremnim izvorima i proučavajući i analizirajući ih uspeo da zainteresovanoj publici na najbolji mogući način, svestrano i, koristeći savremenu metodologiju istorijskih istraživanja, realno, a istovremeno i plastično prikaže ličnost cara Jovana Nenada i ljudi koji su ga okruživali, kao i "smutno vreme" u kojem je Jovan Nenad delovao, a zatim i recepciju svega toga u istoriografiji, književnosti i politici 20. veka u Srbiji.
Informacije o Institutu:
Srpski institut je u Budimpešti osnovan od strane Samouprave Srba u Mađarskoj sa ciljem da organizuje, vrši i potpomaže naučno-istraživačku delatnost o prošlosti i savremenoj društvenoj stvarnosti Srba u Mađarskoj. (Samouprava - slično nacionalnim savetima manjina u Srbiji - ima funkciju političkog predstavljanja manjinske zajednice a istovremeno je i nosilac kulturne autonomije nacionalne manjine finansirane od strane države.) Srpski institut u okviru svoje delatnosti ostvaruje istraživačke projekte u oblasti istorije, kulturne istorije, istorije umetnosti, etnologije, lingvistike, manjinskih prava, kao i multidisciplinarne projekte u kojima učestvuju ustraživači iz Srbije i Mađarske. Prikuplja podatke o Srbima u Mađarskoj i formira digitalne naučne baze podataka. Redovno organizuje naučne skupove u ovim oblastima i objavljuje razna izdanja od značaja za istoriju i etnologiju Srba u Mađarskoj, kao i za srpsko-mađarske kulturne veze. Institut je mala ustanova sa skromnim resursima i kapacitetima, ali ima značajnu ulogu u razvijanju veza između srpske manjine u Mađarskoj i njene matice. Rukovodilac Instituta je Pera Lastić.

Vi ste ovde: Home
OpstinaVrsac KulturniCentarBeograda PortalKultureVojvodine StudenskiKulturniCentar SKCNis VojvodinaOnline Alifka
BelogradoCervantes InstitutFrancais MuzejSavremeneUmetnostiVojvodine PrirodnjackiMuzejBeograd Oklagija BancaIntesa Cefix
eVrsac unijastudenataopstinevrsac etno kuca dinar