Kulturni Centar Vršac

Izložba „Slike koje možete nemati” - Elka 3d gallery

Objavljeno u: Vesti iz kulture
Četvrtak, 23 April 2020 10:30

U vreme kada su sve svetske galerije zatvorene, u skladu sa situacijom u kojoj se nalazimo, selimo se u virtuelni svet u kome Vam Kulturni centar Vršac predstavlja izložbu „Slike koje možete nemati“, autorke Jelene Gorički Elke. U šetnji po virtuelnoj galeriji u kojoj su ove slike izložene možete uživati na sledećem linku: http://www.elka.rs/images/ElkaVR/?fbclid=IwAR3DURrGBQTikwSN9xrf5yS32OZELBWJ6J3aUWy5yDh-c-BKNcY1LmF17cc

Više o izložbi i umetnici u nastavku teksta.

SLIKE KOJE MOŽETE NEMATI

Korelacija digitalne i realne slike

Jelena Guga

Tokom poslednjih petnaest godina, umetnica Jelena Gorički realizuje svoje radove u liminalnom prostoru između digitalnih medija i tradicionalnog slikarstva, ukazujući na ulogu novih tehnologija u transformaciji umetničkog dela, procesa njegove produkcije i same izlagačke prakse. Kroz različite cikluse koji obuhvataju digitalne slike ili predloške i slike kao materijalne objekte koje umetnica naziva realnim slikama, evocirajući dihotomiju virtuelnog i realnog i njihovo međusobno preplitanje i uslovljavanje, umetnica preispituje status umetničkog dela, njegovu materijalizaciju i dematerijalizaciju, ali i status umetnika kao autora u kontekstu sveopšte tehnologizacije društva, odnosno uticaja novomedijskih tehnologija kako na umetničke, tako i na društvene, političke i kulturalne prakse. U fokusu njenog rada je poetika piksela i pigmenta, koju u slikama otelotvoruje kroz refleksiju površnosti podražaja, simulacije intime, prezasićenosti informacijama i elektronskim vizuelnim podražajima i fluidnosti i prolaznosti same slike.

Digitalne slike proistekle iz kompjuterski manipulisanog predloška izlažu se u svojoj primarnoj elektronskoj formi (light box), ali one nisu zadržane isključivo u sferi virtuelnog, naprotiv. Umetnica briše granicu između apstraktnih, virtuelnih slika i materijalnih, realnih slika i proširuje egzistenciju virtuelnog njegovim transponovanjem u fizički prostor, odnosno reprodukovanjem digitalne slike u klasičnom slikarskom mediju. Međutim, čak i ove realne slike galerijskog formata izmiču tehnikama tradicionalnog slikarstva. Rukopis je oslobođen klasične likovnosti, narativ je zasnovan na površnosti podražaja elektronske sfere, a kolorit evocira i reprodukuje jarke tonove svetlosnog, elekronskog signala.

Strateškom inverzijom, analitika više ne dolazi po završetku umetničkog dela, već postaje polazna tačka stvaralačkog procesa, poništavajući time dominantnu ulogu čiste, sirove ekspresije umetničkog genija. U traganju za alatima koji će joj omogućiti da manuelno reprodukuje virtuelne alatke fotošopa (Photoshop), umetnica ulazi u polje hiperprodukcije, postajući tako i sama mašinom u stvaralačkom procesu: logika kompjutera postaje njena logika, njegove putanje - njene. Umetnička ekspresija ustupa mesto razmišljanju u slojevima, tj. lejerima fotošopa. Oni postaju putokaz ili osnovni princip u postupku koji je već realizovan u polju digitalne slike, a koji se ponavlja upotrebom četke i boje umesto elektronske table za crtanje.

U ovom procesu, klasično slikarstvo iz digitalnog okruženja crpi sadržaje i preuzimanjem jezika tog okuženja redefiniše pojam likovnosti. Sama osnova koju čine likovni elementi jedne slike transformiše se zahvaljujući pikselu, novoj ekranskoj ‘primarnoj čestici’. Piksel kao nosilac vizuelnog impulsa predstavlja odgovarajući ekvivalent čestice ili talasa kao nosioca te osnovne informacije vizuelnog impulsa klasičnom smislu, čime se uspostavlja aksiom piksel = pigment.

U samoj izlagačkoj praksi, Jelena Gorički primenjuje princip povratne sprege između realnog i virtuelnog, piksela i pigmenta, konstantno menjajući 'agregatno stanje' slike iz elekronskog u materijalno i obrnuto. Time odlazi korak dalje i realne slike izlaže u virtuelnoj 3D galeriji Elka, proširujuči tako tradicionalni galerijski ili bilo koji drugi izlagački prostor u virtuelni prostor, istovremeno vraćajući sliku u njeno primarno elektronsko okruženje. Drugim rečima, na delu je sinteza piksela i pigmenta, gde digitalni predložak više ne predstavlja antitezu realnoj slici, a realna slika punopravno egzistira u polju virtuelne realnosti.

Galerija Elka deo je većeg projekta pod nazivom Stanica. Stanica je digitalna platforma koja podržava neograničen broj umreženih virtuelnih galerija, od kojih je Elka samo jedna, a koje umetnicima omogućavaju stalne postavke mimo ograničenosti i uslovljenosti tradicionalnim sistemom izlagačkih praksi. Kao 3D aplikacija za mobilne uređaje i VR vizire, potpunim uranjanjem korisnika / posetilaca, galerija Elka pojačava doživljaj prisustva, odnosno teleprisustva, i briše granicu između doživljaja realnog i virtuelnog galerijskog prostora.

http://www.elka.rs/multimedija/item/60-izlo%C5%BEba-%E2%80%9Eslike-koje-mo%C5%BEete-nemati%E2%80%9D-elka-3d-gallery?fbclid=IwAR0qSH4lb3MHur5pYAg4GgxdK3kawzkIHM5-m718BPMXagej_eh6pTVDgQo

Biografija

Jelena Gorički - ELKA

Rođena 1977. u Vršcu
Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek slikarstvo u klasi profesora Milana Blanuše. Od početka studija 1997, istražuje polje novih medija, uglavnom instalaciju u prostoru interaktivnu animaciju i fotografiju.

Projekti:

1995, Soros kmap (Palic) – prostorna instalacija „Priča o postanku Sveta“
1996, politički performans (Novi Sad) – „Prvi srpski šatl u Svemiru/SvSava“
1997, politički performans (Novi Sad) – „Nomadskim biciklizmom protiv komunizma“
1997, Interaktivna animacija (Video Medeja, Novi Sad) – „I-ju-ju“
1998/1999, intervencija u prostoru (Bečej) – „Kuća br. 13“
2000, izložba fotografija iz serije „Ka-bu-ki“ (SKC, Beograd)
2001, multimedijalna izložba (slike, animacije, instalacije u prostoru) „Made by“, (Konkordija, Vršac)
2001, prezentacija projekta „Olive“ (SKC, Beograd)
2001, performans „The Tube“ (SKC Beograd)
2001, performans „Original Kancer“ (SKC Beograd)
2005, prezentacija projekta „Artefakt“ (Art Expo, Novi Sad)
2010, izlozba foto-instalacija „Utopia Station“, SPENS, Novi Sad-NOĆ MUZEJA
2013, izložba slika,"Pixel=Pigment" i izlaganje teze pod istim nazivom, Vršac, Salon kod porte
2014, izložba slika, "Drugovi Koča VS Moša u rados' Evrope", Novi Sad, Šok galerija u pasažu
2014, izložba slika, "Drugovi Koča VS Moša u rados' Evrope", Beograd, galerija "Magacin u Kreljevića Marka"
2915, izložba slika i digitalnih predložaka, "Umetnici na uslovnoj slobodi", Savremena galerija Smedereva, Smederevo
2015, izložba slika i digitalnih predložaka, "Umetnici na uslovnoj slobodi", Galerija Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd
2015, izložba slika i digitalnih predložaka, "Umetnici na uslovnoj slobodi", Galerija Kulturnog centra Kovin, Kovin
2015, izložba slika i digitalnih predložaka, "Umetnici na uslovnoj slobodi", Gradski muzej Vršac (Konkordija), Vršac
2015, izložba slika i digitalnih predložaka, "Umetnici na uslovnoj slobodi", Gallery Vega (Bastion), Temišvar
2016, Izložba fotografija i video radova u okviru festivala ženskog stvaralaštva, "24 hours of bodyrocking", galerija Bate Mihailovića, Pančevo
2016. Izložba slika, digitalnih predložaka i 3D VR galerija ELKA, galerija Bate Mihailovića, Pančevo
2017. Multimedijalna postavka "Bljuvocvet i druge priče", Galerija Kulturnog centra (Dom vojske)
2017. Multimedijalna postavka "Slike koje možete nemati", Šok zadruga, Novi Sad

Vi ste ovde: Home Izložba „Slike koje možete nemati” - Elka 3d gallery
OpstinaVrsac KulturniCentarBeograda PortalKultureVojvodine StudenskiKulturniCentar SKCNis VojvodinaOnline Alifka
BelogradoCervantes InstitutFrancais MuzejSavremeneUmetnostiVojvodine PrirodnjackiMuzejBeograd Oklagija BancaIntesa Cefix
eVrsac unijastudenataopstinevrsac etno kuca dinar