Kulturni Centar Vršac

Slajd13
Slajd17
Slajd20
Slide11
Slide12

Tradicija i eksperiment - Izložba fotografija studenata Fakulteta umetnosti i dizajna iz Temišvara

Objavljeno u: Izložbe
Sreda, 04 Decembar 2019 18:00

Dodatne informacije

  • Datum: Sreda, 04 Decembar 2019
  • Vreme: 18:00
  • Mesto: Kulturni centar Vršac

U sredu, 4. decembra u 18h, u galeriji Kulturnog centra Vršac biće otvorena izložba fotografija studenata završnih godina Fakulteta umetnosti i dizajna iz Temišvara, smera „Fotografija i video“.

Izložbu će otvoriti Konzul Republike Rumunije u Srbiji, gospodin George Dinu.

Izložba pod nazivom „Tradicija i eksperiment“ ima za cilj promociju fotografije i dizajna kao medija u umetnosti, kao i podsticanje mladih, neafirmisanih umetnika. Ova izložba je inače tradicionalna i primer je dobre prekogranične saradnje ove dve institucije, a sam projekat sastavni je deo međunarodne saradnje Kulturnog centra Vršac sa srodnim institucijama. Koordinator izložbe je Prof dr Stelian Acea, čiji tekst donodimo u nastavku, a radovi će moći da se pogledaju do 18. decembra radnim danima od 10 – 14 časova ili po najavi u popodnevnim časovima za grupne posete.

 

plakat

 

Projekat „Tradicije i eksperiment u akademskoj fotografiji“

 

Projekat „Tradicije i eksperiment u akademskoj fotografiji“, koji je organizovan od Foto-video odeljenja Fakulteta umetnosti i dizajna iz Temišvara u Vršcu, a na poziv Kulturnog centra Vršca, ima za cilj da nastavi starije kulturne tradicije između dve susedne i prijateljske države, Rumunije i Srbije. Od klasične analogne fotografije koja odgovara dobro utemeljenim zahtevima sa tradicionalnim i tehničkim karakteristikama, do naknadne obrade eksperimentalnih fotografija pomoću digitalne tehnologije, sadašnji radovi rezultat su faza istraživanja i analize tokom studijskih godina, a drugi su čak i prvostepeni ili disertacijski radovi studenata ciklusa Licenci, Mastera ili doktorskih studija. U nekoliko glavnih područja pristupa se stilovima koji se primenjuju na fotografiji od konceptualne fotografije, novog nadrealizma, digitalne umetnosti, ultraljubičaste (UV) fotografije, ulične i dokumentarne fotografije, pa sve do eksperimentisanja sa različitim nekonvencionalnim sredstvima. Ovaj događaj postavlja temelje za buduću saradnju čiji je cilj održavanje i promocija fotografske umetnosti kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou kako bi se olakšalo prepoznavanje vrednosti na obodu zemalja sa tradicijom u ovom pogledu. Dostižući estetske, tehničke i avangardne predstave, u stalnoj inovativnoj promeni fotografija postaje sredstvo izražavanja Sinekvanona u kontekstu savremene umetnosti.

Prof. Univ. Dr Stelian Acea

 

Proiectul “Tradiții și experiment în fotografia academică”

 

Proiectul “Tradiții și experiment în fotografia academică”, organizat de Departementul Foto-Video din cadrul Facultatii de Arte și Design din Timișoara in orasul Varset din Serbia la invitatia Centrului cultural din localitate, are ca scop continuarea unor mai vechi tradiții culturale între cele două state învecinate, România și Serbia. De la fotografia clasică analogică care răspunde unor cerințe bine împământenite cu caracteristici tehnice și tradiționale, la fotografia experimentală postprocesată cu ajutorul tehnologiei digitale. Lucrările de față sunt rezultatul unor etape de cercetare și analiză din timpul anilor de studiu iar altele sunt chiar lucrările de licență sau dizertație ale studenților din ciclul Licență, Master sau Studii Doctorale. Sunt abordate câteva zone cu caracter major în stilurile aplicate fotografiei de la fotografia conceptuală, noul suprarealism, digital art, fotografie cu lumina ultravioletă (UV), street&documentary photography, până la experiment cu diverse mijloace neconvenționale. Evenimentul de față pune bazele unor viitoare colaborări având ca scop menținerea și promovarea artei fotografice atât în plan zonal cât și mondial pentru a face mai ușoară recunoașterea valorică în perimetrul țărilor cu tradiție în acest sens. Atingând performanțe estetice, tehnice și avangardiste, fiind într-o perpetuă schimbare inovativă, fotografia devine un mijloc de exprimare sineqvanonă în contextul artei contemporane.

Prof. Univ. Dr. Stelian Acea

Vi ste ovde: Home Udruženja Izložbe Tradicija i eksperiment - Izložba fotografija studenata Fakulteta umetnosti i dizajna iz Temišvara
OpstinaVrsac KulturniCentarBeograda PortalKultureVojvodine StudenskiKulturniCentar SKCNis VojvodinaOnline Alifka
BelogradoCervantes InstitutFrancais MuzejSavremeneUmetnostiVojvodine PrirodnjackiMuzejBeograd Oklagija BancaIntesa Cefix
eVrsac unijastudenataopstinevrsac etno kuca dinar